Om artikelen in de Barcode Scan App goed te kunnen herkennen wordt het barcode veld in Exact Online gebruikt om artikelen te herkennen. Wanneer de gescande barcode overeenkomt met het barcode veld in Exact Online wordt dit artikel herkend:

Het barcode veld in Exact Online kan alleen maar numerieke waarden bevatten. Veel bedrijven maken al gebruik van barcodes op hun producten die ook letters bevatten. Hierdoor is het barcode veld in Exact Online niet bruikbaar om het artikel mee te herkennen. Wanneer er geen artikel wordt gevonden op basis van het barcode veld wordt er ook naar de artikelcode of zoekcode van het artikel gekeken. Deze velden kunnen wel letters bevatten.

Welke barcode types worden ondersteund?

Dit is afhankelijk van de gebruikte barcodescanner. Wanneer de barcode scanner een barcode scant moet deze barcode scanner het barcode type kunnen lezen. Wanneer de scanner het barcode type kan lezen zal de scanner de gegevens die versleuteld zijn in de barcode als toetsenbord invoer doorgeven aan de app. Wanneer er na de gescande barcode een enter wordt meegegeven zal de Barcode Scan App de barcode direct herkennen en verwerken.

Er zijn veel verschillende soorten barcode formaten waarin de gegevens opgeslagen kunnen worden. Veel voorkomende formaten zijn EAN-13, CODE128. QR-code en GS1. Welk type barcode jij gebruikt is vaak afhankelijk van de wensen van jouw afnemers. Zo wordt de EAN-13 barcode veel toegepast in artikelen die in de supermarkt verkrijgbaar zijn. GS1 wordt veel toegepast bij medische artikelen of artikelen met batch of serienummers.

Artikel labels afdrukken vanuit de app

Vanuit de Barcode Scan App kunnen ook labels worden afgedrukt met een barcode waarmee het artikel herkend kan worden. Hiervoor zijn er een aantal standaard label-templates beschikbaar. We kunnen op basis van maatwerk ook een label-template maken op basis van uw specificaties. De labels die vanuit de app worden aangemaakt hebben een barcode van het type CODE-128 of QR-code. Het aanmaken van GS1 barcodes wordt nog niet ondersteund, maar wanneer u hier behoefte aan heeft laat het ons dan weten.

Barcodes met batch en serienummers

Gebruikt u batch of serienummers dan is het van belang dat bij iedere handeling het batch of serienummer wordt geregistreerd. Hierdoor is later te achterhalen wat er precies gebeurt is met uw artikelen. Hierdoor moet er bij iedere handeling (inboeken, verplaatsen, uitboeken enz) het batch of serienummer worden ingevoerd. Dit kan op een aantal verschillende wijzes:

Handmatig

Het is natuurlijk mogelijk om de batch of serienummers handmatig in te voeren. Maar dit is arbeidsintensief en vergroot de kans op fouten.

Artikelcode scannen en batch/serienummer scannen

Een andere mogelijkheid is om 2 barcodes op te nemen op uw artikellabel. Eerst scant u het artikelnummer om het artikel te detecteren. Vervolgens scan je de barcode met het batch of serienummer. Hiermee heeft u in 2 handelingen uw product geregistreerd.

Vanuit de app gegenereerde batch of serienummer labels

De Barcode Scan App kan artikellabels genereren met daarop een QR-code. In deze QR-code zit zowel het artikelnummer als het batch of serienummer versleuteld:

Hierdoor is het mogelijk om met 1x scannen een artikel en batch/serienummer te herkennen.

GS1 barcodes

GS1 barcodes voldoen aan internationaal vastgelegde standaard om artikelen te voorzien van een identificatie. In een GS1 barcode kunnen ook meerdere gegevensvelden versleuteld worden. Hierdoor is het mogelijk met 1x scannen zowel het artikel te herkennen als het batch/serienummer te achterhalen. Om een GS1 barcode te kunnen gebruiken moet u wel uw artikelen laten registreren bij deze organisatie. Het aanmaken van GS1 barcodes wordt nog niet ondersteund, maar wanneer u hier behoefte aan heeft laat het ons dan weten.