De Barcode Scan App voor Exact online ondersteund het gebruik van GS1 en UDI barcodes. De GS1 barcode is een barcode waarin meerdere informatie velden kunnen zitten. Zo kan je met 1 scan van de barcode zowel het artikelnummer scannen als het batch of serienummer.

Bij gebruik van GS1 barcodes wordt de kans op fouten verkleind en kan er sneller gewerkt worden. Doordat er meer informatie in de barcode zit opgeslagen hoeft er maar 1 keer gescand te worden in plaats van meerdere keren met tussenliggende handelingen om het juiste veld te selecteren.

GS1 verplichting

Voor verschillende branches wordt het de komende jaren verplicht om een GS1 of UDI code te gebruiken. Vanuit de Europeesche richtlijn MDR (Medical Device Regulation) voor medische apparaten of richtlijn 93/42/EEG wordt het gebruik van de GS1 of UDI code voorgeschreven. Ook voor medicijnen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de GS1 of UDI barcode.

Het gebruik van de GS1 barcode zorgt voor een snelle tracering van batchnummers of serienummer van producten. Zo is een volledig sluitende tracking and tracing te realiseren.

Opbouw GS1 barcode

De GS1 barcode is opgebouwd uit verschillende velden die elk hun eigen informatie bevatten. Ieder veld begint met zijn eigen unieke Application Identifier (AI) die aangeeft welke informatie er in het veld zit opgeslagen. Vervolgens volgt het informatie veld. Dit informatieveld kan een vast aantal karakters hebben of worden afgesloten met het FNC1 karakter.

De volgende Application Identifiers worden veel toegepast:

  • 01 – Global Trade Item Number (GTIN) unieke artikelcode
  • 10 – Batchnummer
  • 17 – Houdbaarheidsdatum
  • 21 – Serienummer
  • 30 – Aantal

De volledige beschrijving van de GS1 barcode is terug te vinden op de website van GS1:

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf

De Barcode Scan App ondersteund het gebruik van GS1 barcodes in de meeste functies.

Voorbeeld GS1 barcode

De onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld weer van een GS1 datamatrix barcode. De GS1 barcode kan ook in de vorm van een CODE-128 barcode worden weergegeven

De bovenstaande barcode bevat de volgende informatie:

0198765432101234100547287N0

De eerste 2 cijfers zijn de Application Identifier (01) voor de GTIN die het unieke artikelnummer weergeven. Deze AI wordt gevolgd door het 14 cijferige GTIN nummer.

De volgende AI is het getal 10 wat aangeeft dat het batchnummer begint. In dit voorbeeld is het batchnummer 0547287N0

Hoe kan je GS1 barcodes gebruiken in Exact Online?

Om in de Barcode Scan App voor Exact Online gebruik te maken van GS1 barcodes moet je in de instellingen onder het tabblad Barcode het gebruik van GS1 barcodes activeren. Druk op opslaan om deze instellingen op te slaan:

Zorg er vervolgens voor dat in Exact Online het barcode veld van de artikelen gevuld is met het 14 cijferige GTIN nummer:

Zorg er ook voor dat het vinkje bij voorraad is geactiveerd. Eventueel kan je aangeven of het om een batch of serienummer artikel gaat. Dan kan met het scannen van de GS1 barcode ook direct het batchnummer of het serienummer worden herkend en verwerkt.

Zorg er vervolgens voor dat deze wijzigingen goed worden overgenomen in de Barcode Scan App door de cache van de app vanuit de instellingen te verversen:

Vervolgens kan je de GS1 barcodes scannen om de artikelen te herkennen:

Door het scannen van één barcode worden de volgende zaken herkend:

  • Artikel
  • Batchnummer of serienummer
  • Eind of houdbaarheids datum (THT)

In dit voorbeeld wordt deze GS1 barcode gescand:

010570748000432517221209101000468267

Deze GS1 barcode bevat 3 Application Identifiers (AI)

De eerste AI is 01 en geeft de GTIN weer. De GTIN moet overeen komen met het barcode veld in Exact Online. AI 17 geeft de vervaldatum weer. En AI 10 is het batchnummer.

Wanneer je op de batchnummer knop drukt kan je daar ook de einddatum (THT) terug vinden: