Met “Verkooporder toewijzing gebruiken” kan je verkooporders toewijzen aan een medewerker. Klik op de link achter deze optie om de orders toe te wijzen. De medewerkers die orders toegewezen krijgen moeten deze optie ook hebben aangevinkt. Anders krijgen ze alsnog alle orders te zien.

Vanuit de instellingen onder het tabblad Order toewijzen kies je vervolgens voor Verkooporders toewijzen. Daar krijg je een overzicht te zien met alle openstaande orders. Door middel van het verslepen van een order kan je deze koppelen aan een gebruiker. Deze gebruiker krijgt dan bij het openen van het verkooporderoverzicht alleen de orders te zien die aan hem zijn toegewezen.