De gebruikers die in de Barcode Scan App gebruikt worden hebben voldoende rechten nodig in Exact Online om daar de gegevens in te zien en te bewerken. Wanneer er onvoldoende rechten zijn uitgedeeld zal de Barcode Scan App niet goed functioneren.

Ga in Exact Online naar “Onderhoud” in het hoofdmenu:

Klik vervolgens onder Monitor op Gebruikers:

Zorg er hier voor dat de gebruiker die je in de Barcode Scan App gebruikt ook rechten heeft op de gebruikte administratie. Zo niet verplaats de gebruiker dan naar de rechter kolom zodat deze rechten heeft op de administratie.

Klik vervolgens op de gebruiker om de rechten van die gebruiker te bekijken.

Klik onder Monitor op Rechten:

Hier staan per categorie ingedeeld welke rechten een gebruiker heeft. Om de Barcode Scan App goed te laten werken heeft een gebruiker de volgende rechten nodig:

Algemeen

Financieel

Verkoop

Voorraad

Inkoop

Productie

Communicatie met de Exact Online API controleren

Ga naar de instellingen en druk op de link “Inzicht in de communicatie met de Exact Online API”:

Daar kan je zien of er foutmeldingen zijn in de communicatie met Exact Online. Zo kan je ook goed nagaan of de rechten van de app gebruikers goed zijn uitgedeeld.

Daar is ook te controleren of het gebruik van de app tegen de limieten van de Exact Online API aanloopt.

Melding: Forbidden – User division is not within division scope

Het kan zijn dat je in de API inzichten de melding Forbidden – User division is not within division scope terug ziet komen. Dit betekend dat de Barcode Scan App onvoldoende rechten heeft om deze administratie te bekijken. Om de Barcode Scan App toegang te geven tot deze administratie voer dan de volgende stappen uit.

Ga in Exact Online naar uw inlognaam > mijn exact online > beveiligingscentrum > Machtigingen voor mijn apps:

Klik vervolgens op “Toestaan: Alle huidige en toekomstige administraties”

Klik vervolgens op Ja om de Barcode Scan App toegang te geven tot je administraties:

Het is ook mogelijk om selectief toegang te geven tot bepaalde administraties door te klikken op Administraties beheren:

Vervolgens kan je dan per administratie aangeven waartoe de Barcode Scan App rechten heeft:

Let op: Wanneer de Barcode Scan App onvoldoende rechten heeft op een administratie kan de app niet goed functioneren.