Met de analyze pagina kan je in de geregistreerde logistieke data van jouw bedrijf tegen het licht houden. Met de inzichten die je in de analyze functionaliteit opdoet heb je de mogelijkheden om je proces te verbeteren.

Druk op de knop Analyseren in het hoofdmenu om deze functionaliteit te openen.

Voor het gebruiken van de analyze functionaliteit is een geavanceerd abonnement nodig op de Barcode Scan App.

Aan de linker zijde van de pagina zit een menu knop. Wanneer je daar op drukt verschijnt het analyze menu. Kies daar het gewenste onderwerp.

Rechts boven aan de pagina heb je de mogelijkheid om de periode te selecteren waarover de analyse word uitgevoerd:

Kies daar een periode van 1 dag (1d), 1 week (1w), 1 maand (1m) of een jaar (1 y)

Inkooporder

Druk op de link Inkooporder in het analyze menu om de inkooporders te analyseren.

Statistieken

In bovenstaand voorbeeld zijn in de geselecteerde periode 36 inkooporders aangemaakt. Daarvan zijn er op het moment van kijken nog 14 die logistiek open staan. Op 10 van de inkooporders is al wel een ontvangst geweest maar is nog niet volledig geleverd. 12 orders zijn volledig ontvangen en voltooid. En in dit voorbeeld zijn er geen orders geannuleerd.

Meest ingekochte producten

Deze optie laat de meest bestelde artikelen zien over de geselecteerde periode.

Inkooporders per leverancier

Hier is te zien hoeveel orders er per leverancier zijn aangemaakt in de geselecteerde periode. Dit is een top 10.

Aangemaakt door

In deze top 10 kan je zien welke personen de meeste inkooporders hebben aangemaakt in de geselecteerde periode.

Goederenontvangsten

Druk op de link Goederenontvangsten in het analyze menu om de ontvangen goederen van uw leveranciers te analyseren.

Statistieken

Leveringen per leverancier

Dit geeft het aantal leveringen per leverancier weer.

Meest ontvangen artikelen

Deze artikelen zijn het vaakst ontvangen.

Aangemaakt door

De meeste inkooporders zijn aangemaakt door deze personen.

Aantal inkooporderregels aangemaakt door

De meeste inkooporder regels zijn aangemaakt door deze personen.

Aantal bestelde artikelen door

De meeste artikelen zijn door deze personen besteld.

Doorlooptijd

Dit overzicht laat de statistische gegevens zien van de doorlooptijd van een inkooporder. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijd van het aanmaken van een inkooporder totdat er een goederenontvangst wordt geregistreerd.

Verkooporder

Druk op de link Verkooporder in het analyze menu om de verkooporders te analyseren.

Statistieken

In de geselecteerde periode zijn er 4 verkooporders aangemaakt. Daarvan staan er geen orders meer volledig open. 3 verkooporders zijn gedeeltelijk afgehandeld. Daarop moet nog een extra levering plaatsvinden om deze volledig af te handelen. 1 verkooporder is volledig voltooid en er zijn geen orders geannuleerd.

Meest verkochte producten

Deze artikelen zijn het meeste verkocht in de geselecteerde periode.

Verkooporders per klant

Dit overzicht geeft weer hoeveel verkooporders er per klant zijn aangemaakt.

Aangemaakt door

Deze personen hebben verkooporders aangemaakt in de geselecteerde periode.

Goederenleveringen

Druk op de link Goederenleveringen in het analyze menu om de geleverde goederen aan uw klanten te analyseren.

Statistieken

Op de statistieken kaart valt te lezen hoeveel goederenleveringen er zijn uitgevoerd in de geselecteerde periode. In dit geval zijn er 10 goederenleveringen uitgevoerd en deze hadden gezamenlijk 10 regels.

Goederenleveringen per klant

Deze kaart laat zien hoeveel goederenleveringen er zijn uitgevoerd per klant.

Meeste aangemaakte goederenleveringen

Deze kaart laat zien wie in de geselecteerde periode goederenleveringen heeft voltooid.

M1eeste aantal verwerkte goederenleveringen regels

Deze kaart toont hoeveel orderregels er zijn voltooid per persoon.

Meest aantal uitgeleverde artikelen per persoon

Deze kaart laat zien hoeveel artikelen er per persoon zijn uitgeleverd.

Doorlooptijd

Dit overzicht laat de statistische gegevens zien van de doorlooptijd van een verkooporder. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde doorlooptijd van het aanmaken van een verkooporder totdat er een goederenlevering wordt geregistreerd.

Afleverdatum ten opzichte van de daadwerkelijke levering

Dit overzicht laat een statistische weergave zien over het verschil tussen de geplande afleverdatum van een verkooporderregel en de daadwerkelijke levering van die orderregel. Wanneer de periode negatief is dan is er eerder geleverd dan afgesproken. Is de periode positief, dan is er later geleverd dan afgesproken.

Voorraad

Druk op de link Voorraad in het analyze menu om de actuele voorraad te analyseren.

Statistieken

Op de statistieken kaart is te zien hoe de actuele voorraad is opgebouwd. De geselecteerde administratie heeft 8 magazijnen en hebben gecombineerd 815 opslaglocaties. Ook het aantal artikelen wat momenteel op voorraad ligt wordt weergegeven.

Aantal artikelen per magazijn

Welk magazijn bevat de meeste artikelen.

Aantal artikelen per opslaglocatie

Welke opslaglocatie bevat de meeste artikelen.

Aantal picks per opslaglocatie

Vanaf welke opslaglocatie worden de meeste picks gedaan tijdens het verzamelen van verkooporders. Is het wel handig dat de meeste picks op deze locatie gebeuren? Of is het wellicht verstandig om de voorraad op deze locatie op een strategische locatie neer te leggen zodat er minder gelopen hoeft te worden? Het gaat in dit overzicht om het aantal picks. Dus niet het aantal artikelen.

Aantal gepickte artikelen per opslaglocatie

Vanaf welke opslaglocatie worden de meeste artikelen verzameld tijdens het picken van verkooporders. Is het wel handig dat de meeste artikelen vanaf deze locatie komen? Of is het wellicht verstandig om de voorraad op deze locatie op een strategische locatie neer te leggen zodat er minder gelopen hoeft te worden? Het gaat in dit overzicht om het aantal artikelen.

Aantal plaatsingen per opslaglocatie

Aantal ontvangen artikelen in de geselecteerde periode die op deze locaties zijn geplaatst.

Aantal geplaatste artikelen per opslaglocatie

Deze kaart laat het aantal geplaatste artikelen zien per opslaglocatie in de geselecteerde periode.

Doorlooptijd

Hoe lang duurt het in de geselecteerde periode dat 1 artikel wordt geleverd aan een klant.

Voorraad duur

Hoe lang kan je met de huidige voorraad vooruit zonder bij te bestellen met de huidige verkoopsnelheid.

Werkorder

Druk op de link Werkorder in het analyze menu om de werkorders te analyseren.

Statistieken

De statistieken kaart laat zien dat er in de geselecteerde periode 28 werkorders zijn aangemaakt. Hiervan staan nog 14 werkorders open en zijn nog niet gestart. Tevens zijn er momenteel 14 werkorders in bewerking. Er zijn nog geen werkorders waar op een ontvangst is geboekt of volledig zijn afgehandeld.

Top 10 producten met een werkorder

In de geselecteerde periode laat deze kaart zien welke artikelen het meeste worden geproduceerd met een werkorder.

Werkorders aangemaakt door

Deze kaart laat zien wie de werkorders heeft aangemaakt in de geselecteerde periode.

Meest uitgegeven artikelen op een werkorder

Deze kaart laat de meest uitgegeven artikelen op een werkorder zien in de geselecteerde periode.

Doorlooptijd van een werkorder

Dit is een statistische weergave van de doorlooptijd van een werkorder. Hoe lang duurt het vanaf dat een werkorder is aangemaakt totdat deze is afgerond in de geselecteerde periode. De geselecteerde periode filtert op aanmaakdatum van de werkorder.